Tủ chuyển đổi nguồn ats

Tủ chuyển đổi nguồn ats

Thông tin

Tủ chuyển nguồn ATSlà gì ?

– ATS ( Automactic Transfer Switch ) là thiết bị dùng để chuyển tải nguồn tự động từ nguồn chính sang nguồn dự phòng khi nguồn chính có sự cố như mất pha, ngược pha, mất nguồn,…Khi nguồn lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát

–Bộ chuyển nguồn tự động ATS thường dùng để chuyển đổi nguồn lưới-lưới hoặc lưới-máy phát.
Bộ ATS giúp bảo vệ và vận hành thiết bị liên tục, không bị gián đoạn, duy trì nguồn điện của nhà máy tránh cho thiệt hại về kinh tế khi mất điện đột ngột.
Cấu tạo bộ ATScơ bảngồm có Khối điều khiển là 1 bộ PLC và Khối kết nối ngoại vi gồm các relay và automat đóng cắt tự động theo yêu cầu của khối điều khiển.

Tủ chuyển nguồn ATSlà gì ?

– ATS ( Automactic Transfer Switch ) là thiết bị dùng để chuyển tải nguồn tự động từ nguồn chính sang nguồn dự phòng khi nguồn chính có sự cố như mất pha, ngược pha, mất nguồn,…Khi nguồn lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát

–Bộ chuyển nguồn tự động ATS thường dùng để chuyển đổi nguồn lưới-lưới hoặc lưới-máy phát.
Bộ ATS giúp bảo vệ và vận hành thiết bị liên tục, không bị gián đoạn, duy trì nguồn điện của nhà máy tránh cho thiệt hại về kinh tế khi mất điện đột ngột.
Cấu tạo bộ ATScơ bảngồm có Khối điều khiển là 1 bộ PLC và Khối kết nối ngoại vi gồm các relay và automat đóng cắt tự động theo yêu cầu của khối điều khiển.

Tủ chuyển nguồn ATSlà gì ?

– ATS ( Automactic Transfer Switch ) là thiết bị dùng để chuyển tải nguồn tự động từ nguồn chính sang nguồn dự phòng khi nguồn chính có sự cố như mất pha, ngược pha, mất nguồn,…Khi nguồn lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát

–Bộ chuyển nguồn tự động ATS thường dùng để chuyển đổi nguồn lưới-lưới hoặc lưới-máy phát.
Bộ ATS giúp bảo vệ và vận hành thiết bị liên tục, không bị gián đoạn, duy trì nguồn điện của nhà máy tránh cho thiệt hại về kinh tế khi mất điện đột ngột.
Cấu tạo bộ ATScơ bảngồm có Khối điều khiển là 1 bộ PLC và Khối kết nối ngoại vi gồm các relay và automat đóng cắt tự động theo yêu cầu của khối điều khiển.

Liên hệ Chúng tôi để nhận tư vấn tốt nhất: 0906 664 711
stick_zalo 0906 664 711