Liên Hệ Công Ty TNHH Đông Á Electric

https://www.google.com/maps/place/6+%C4%90.+S%E1%BB%91+24,+Hi%E1%BB%87p+B%C3%ACnh+Ch%C3%A1nh,+Th%E1%BB%A7+%C4%90%E1%BB%A9c,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8309945,106.7260584,21z/data=!4m5!3m4!1s0x3175262ad6ac694f:0x23dfa306670bc698!8m2!3d10.8309251!4d106.7260595
stick_zalo 0906 664 711