Bộ Điều Tốc Máy Phát Điện

Thông tin

⭐⭐⭐⭐⭐

Bộ điều tốc máy phát điện là gì ?

Bộ điều tốc máy phát điện là 1 mạch điện được thiết kế để đảm bảo tốc độ động ổn định ở thông số cài đặt định mức và có chức hiệu chỉnh tốc độ mật định, tốc độ idle (tốc độ thức cấp)

Nguyên lý hoạt động: Dựa trên nguyên tắc cảm biến các phần tử tốc độ, cơ khí, bánh răng trục động cơ, điều phối mở van nhiên liệu đảm bảo đạt được tốc độ danh định

Một số bộ điều tốc phổ biến:

  • Bộ điều tốc Cummins: S6700E, 4914091, 3044195
  • Bộ điều tốc Doosan: DGC2007, DGC2013, DSC1000
  • Bộ điều tốc TOHO: XS400B-03, XS400B-08, XS400B-11
  • Bộ điều tốc GAC: ESD5500E, ESD5111
Liên hệ Chúng tôi để nhận tư vấn tốt nhất: 0906 664 711