Tủ hòa đồng bộ

Tủ hòa đồng bộ

Thông tin

Độ tin cậy ( khi chúng ta có N + 1 máy phát điện cung cấpcho phụ tải thay vì 1 máy phát)

Khả năng mở rộng ( khi nâng cấp thêm công suất phụ tảiphụ tải)

Tính linh hoạt ( số lượngmáy phát hoạt động tùy theo nhu cầu phụ tải)

Dễ bảo trì ( không áp lực về thời gian bảo trì và đại tu hơn là cchir dùng một máy phát chạy đơn)

Hiệu quả về Chi phí ( tiết kiệm nhiện liệu hơn so với máy phát chạy đơn cùng công suất hệ thống)

Khái niệm chunghòa đồng bộ máy phát điện:

Nguyên lýHòa đồng bộ máy phát điện:là hoạt động làm việc song song của một máy phát này với một máy phát khác hoặc nhiều máy phát làm việc song song nối chung cùng một hệ thống điện. Để các máy phát làm việc song song trong cùng một hệ thống điện thì các đại lượng vật lý của từng máy phát phải giống nhau vì vậy cần phải có các điều kiện để các máy phát hoạt động song song người ta gọi là các điều kiện hòa đồng bộ.

Các điều kiệnhòa đồng bộ máy phát điện.

Tần số: Tần số (F) của từng máy phát hoạt động trong hệ thống hòa đồng bộ phải bằng nhau

Điện áp: Điện áp (U) của từng máy phát trong hệ thống hòa đồng bộ phải bằng nhau.

Pha: Thứ tự pha và góc lệch pha các máy phát hoạt động trong hệ thống hòa đồng bộ phải trùng nhau

Độ tin cậy ( khi chúng ta có N + 1 máy phát điện cung cấpcho phụ tải thay vì 1 máy phát)

Khả năng mở rộng ( khi nâng cấp thêm công suất phụ tảiphụ tải)

Tính linh hoạt ( số lượngmáy phát hoạt động tùy theo nhu cầu phụ tải)

Dễ bảo trì ( không áp lực về thời gian bảo trì và đại tu hơn là cchir dùng một máy phát chạy đơn)

Hiệu quả về Chi phí ( tiết kiệm nhiện liệu hơn so với máy phát chạy đơn cùng công suất hệ thống)

Khái niệm chunghòa đồng bộ máy phát điện:

Nguyên lýHòa đồng bộ máy phát điện:là hoạt động làm việc song song của một máy phát này với một máy phát khác hoặc nhiều máy phát làm việc song song nối chung cùng một hệ thống điện. Để các máy phát làm việc song song trong cùng một hệ thống điện thì các đại lượng vật lý của từng máy phát phải giống nhau vì vậy cần phải có các điều kiện để các máy phát hoạt động song song người ta gọi là các điều kiện hòa đồng bộ.

Các điều kiệnhòa đồng bộ máy phát điện.

Tần số: Tần số (F) của từng máy phát hoạt động trong hệ thống hòa đồng bộ phải bằng nhau

Điện áp: Điện áp (U) của từng máy phát trong hệ thống hòa đồng bộ phải bằng nhau.

Pha: Thứ tự pha và góc lệch pha các máy phát hoạt động trong hệ thống hòa đồng bộ phải trùng nhau

Liên hệ Chúng tôi để nhận tư vấn tốt nhất: 0906 664 711
stick_zalo 0906 664 711